Александър Блок „Бележници“, 29 юни 1909, вечерта [Бад Наухайм*]

by Владимир Сабоурин

 

…Музиката е най-съвършеното изкуство поради това, че тя в най-висша степен изразява и отразява замисъла на Архитекта. […] В музиката няма „настояще“, тя най-ясно доказва, че настоящето е само условен термин за определяне на границата (несъществуваща, фиктивна) между миналото и бъдещето. […] Музиката сътворява света. […] Музиката предшества всичко, което обуславя.

 

* Немски курорт (б. пр.).

 

 

 

 

Реклами