Александър Блок „Бележници“, 28 юни 1916

by Владимир Сабоурин

 

С „литературата“ нямам връзка и се гордея с това.