Александър Блок „Бележници“, 24 април 1914

by Владимир Сабоурин

 

Разхождаме се тихо в топлата, влажна мъгла.