Александър Блок „Бележници“, 22 март 1915

by Владимир Сабоурин

 

Страстите могат да променят човека – даже мозъка, качеството на темперамента, всичко.