Александър Блок „Бележници“, [Шахматово*] 19 май 1906

by Владимир Сабоурин

 

В първия кръг на Дантевия ад няма болка, а само скръб [тоска]. И това се смята за „милост на небето“. А ние търсим болката, за да избегнем скуката [тоски]. Освен това скръбта при Данте е светла, „въздухът е тих и ням“ – какво по-ужасно за нас?

 

* Наследственото имение на Блок (б. пр.).