Александър Блок „Бележници“, 14 февруари 1916

by Владимир Сабоурин

 

Нашето време е време, когато това, за което мечтаеш като за идеал, трябва да се въплъщава сега. Школа на стремителността.