Александър Блок „Бележници“, 14 май 1914

by Владимир Сабоурин

 

Страстна бездна и над нея се носят откъслечни мисли за бъдещето – дух божий. – Вечерта заваля дъжд.