Александър Блок „Бележници“, 13 април 1914

by Владимир Сабоурин

 

Вечерта тревожност. Кинематограф. Нашите улици. Вятър.