Александър Блок „Бележници“, 1 май 1917

by Владимир Сабоурин

 

…Ние (целият свят) страшно сме свикнали да лъжем. Нужно е нещо съвършено ново.