Александър Блок „Бележници“, [първата половина на август] 1909

by Владимир Сабоурин

 

Културата трябва да се обича така, че гибелта й да не е страшна […].