Александър Блок „Бележници“, [ноември-декември] 1910

by Владимир Сабоурин

 

Аз съм се родил през Средните векове. Затова Възраждането за мен е червено, страшно.