Александър Блок „Бележници“, [Москва] 14 април 1917

by Владимир Сабоурин

 

Среща с Люба в революционния* Петербург. […] Нямам ясен поглед върху случващото се, при положение, че по воля на съдбата съм направен свидетел на велика епоха. По воля на съдбата (не със собствената слаба сила) аз съм художник, т.е. свидетел. Нужен ли е художникът на демокрацията?

 

* Февруарската революция (8-16 март 1917 г.) (б. пр.).

 

 

 

 

Реклама