Александър Блок „Бележници“, 7 ноември 1918

by Владимир Сабоурин

Празнуване на Октомврийската годишнина. Вечерта с Люба – на мистерията-буф на Маяковски в Музикалната драма* (към 6 през служебния вход). […] Празник. Вечерта – прегракналата и скръбна реч на Луначарский, Маяковски, много неща. Този ден няма да го забравя никога.

 

* Операта на Санкт-Петербург (б. пр.).