Александър Блок „Бележници“, 3 май 1919

by Владимир Сабоурин

 

…Но вече нищо не мога да правя. – Кой погуби революцията (духа на музиката)?