Александър Блок „Бележници“, 4 май 1919

by Владимир Сабоурин

 

Поработих това-онова. Но да работя истински вече не мога, докато на шията виси новата примка на полицейската държава…