Александър Блок „Бележници“, 29 ноември 1919

by Владимир Сабоурин

 

Безделно… Гъст сняг зад прозорците. Вечерта – на 39 години.