Александър Блок „Бележници“, 26 септември 1901

by Владимир Сабоурин

 

Когато родното се сблъсква във вековете, винаги се случва мистическото. Така Пушкин се сблъска с Петър*. Щом се заеме с Петър – веднага зазвучава тайното. (…) „Тук има тайна“**, защото истинно родното се засреща във вековете и като засрещнали се облаци, поражда мълния. Има други светове.

 

* Петър I (б. пр.).

** В. Соловьов, „На паметта на А. А. Фет“.