Александър Блок „Бележници“, 17 ноември 1919

by Владимир Сабоурин

 

До какви предели ще стигне отчаянието? – Счупено за огрев шкафчето – детството мое и на мама.