Александър Блок „Бележници“, 15 януари 1919

by Владимир Сабоурин

 

Вечерта след разходката заварвам комисаря Булацел и конвоен. Обиск и арест*.

 

* След нощ в ареста и разпит Блок е пуснат на свобода на 16 февруари (б. пр.)