Александър Блок „Бележници“, 14 февруари 1919

by Владимир Сабоурин

 

…Вест за вчерашния арест на Р. В. Иванов. Колективно писмо до председателя на Извънредната комисия* Скороходов**.

 

* ЧК (б. пр.).

** Тогавашният председател на Петроградската ЧК (б. пр.)