Александър Блок „Бележници“, 13 юни 1918

by Владимир Сабоурин

 

У нас е Р. В. Иванов. Разказа между другото, че Егоров, свещеникът на църквата Въведение Богородично*, е говорил в проповедта си след службата за „Наш път“** и „Дванайсетте“ (Христос е там, където не го чакат)…

 

* Введенская церковь (Храм Введения во Храм Пресвятой Богородицы) – църква в Санкт-Петербург, принадлежала по това време на обновленците. Разрушена през 1932 г. (б. пр.).

** Списание, в чийто първи брой излиза статията на Иванов-Разумник за Дванайсетте (б. пр.)