Александър Блок „Бележници“, 10 септември 1918

by Владимир Сабоурин

 

…Дъжд. Не излизам от вкъщи (отчасти – нито ботуши, нито галоши).