Александър Блок „Бележници“, 8 април 1918

by Владимир Сабоурин

 

…Р. В. Иванов… Чèте ми откъси от статията* си за мен (сравнява „Дванайсетте“ с „Медния конник“**)…

 

* Статията е препубликувана в книжното издание на поемата (б. пр.).

** Поема на Пушкин (б. пр.).