Александър Блок „Бележници“, 30 април 1918

by Владимир Сабоурин

 

Нито храна, нито пари…