Александър Блок „Бележници“, 28 февруари 1918

by Владимир Сабоурин

 

Леля* е нещастна – пак е паднала в преспа, разсипала чантата, отнесена от трамвай. […] Отново – 10 години лъжа. А след това – старост, бездарност.

 

* Мария Андреевна Бекетова – сестра на майката на Блок, първият негов биограф (б. пр.).