Александър Блок „Бележници“, 17 февруари 1918

by Владимир Сабоурин

 

Люба* съчини стих: „Шоколад Миньон си плюскаше“** на мястото на унищожения от нея „Павета с роклята метеше“.

 

* Съпругата на Блок (б. пр.).

** Стих от поемата Дванайсетте, 5 строфа (б. пр.).