Александър Блок „Бележници“, 1 май 1918

by Владимир Сабоурин

 

Сутринта в съпровод на военна музика маршируваха под образцов строй от времената на Николай ІІ* войници и моряци с акуратни червени кърпи…

 

* Последният руски император, разстрелян заедно със семейството си от болшевиките (б. пр.).