Александър Блок „Бележници“, 28 януари 1918

by Владимир Сабоурин

 

„ДВАНАЙСЕТТЕ“.*

 

* На 28 януари Блок завършва поемата Дванайсетте, започната на 8.01.1918 (б. пр.).