Александър Блок „Бележници“, 22 януари 1918

by Владимир Сабоурин

 

Звъня Есенин, разказа за вчерашното „утро на Русия“ в Тенишевската зала. Гизети* и тълпата крещели по негов, на А. Бели и мой адрес – „изменници“. Не подават ръка. Кадетите и Мережковски страшно ми се сърдят. Статията** била „искрена“, но е „невъзможно“ да се прости“. – Господа, вие никога не сте познавали Русия и не сте я обичали! Истината боли.

 

* Александър Алексеевич Гизети – есер, литературовед (б. пр.).

** „Интелигенция и революция“ (б. пр.).