Александър Блок „Бележници“, 19 януари 1918

by Владимир Сабоурин

 

Първият ми фейлетон в „Знаме на труда“*. От сутринта до 1 часа никой никъде не можеше да намери вестника. Работниците крадат от собствения си вестник, нощем играят карти. – Първите достоверни известия за революцията в Германия…

 

* Вестник на Левите есери, в който Блок публикува статията „Интелигенция и революция“ и поемата „Дванайсетте“ (б. пр.).