Александър Блок „Бележници“, 15 януари 1918

by Владимир Сабоурин

 

…Моите „Дванайсет“ не помръдват. Студено ми е. – Нима работата е в Луначарски или дори в Ленин? Та това е „краят на историческия процес“.