Александър Блок „Бележници“, 13 януари 1918

by Владимир Сабоурин

 

При мама. Колко й е зле, какво да се направи? – Привечер тъга. Бродих, бродих… Затопляне, вятър.