Александър Блок „Бележници“, 8 януари 1918

by Владимир Сабоурин

 

Целият ден – „Дванайсетте“*… Убити (в болницата) Шингарьов и Кокошкин**… Всички вестници освен болшевишките отново се отнемаха. – Слух за убийството на М. И. Терещенко…*** Мама е много потресена от смъртта на Шингарьов и Кокошкин. Предлага ми да не ходя при нея няколко дена. – През деня – разходка при затопляне на времето. Спокойно е в града. – Цялата вечер пиша. Завършена е статията „Интелигенция и революция“ […]. Тези дни, като лежах в тъмнината с отворени очи, чувах бучене, бучене – мислех си, че започва земетресение.

 

* На 8 януари Блок започва работата над поемата Дванайсетте (б. пр.).

** Членове на ЦК на партията на кадетите, убити от революционни моряци. Убийството им се смята за първия акт на „Червения терор“ (б. пр.).

*** Меценат, собственик на издателството „Сирин“, министър на външните работи на Временното правителство (б. пр.).