Александър Блок „Бележници“, 7 януари 1918

by Владимир Сабоурин

 

„Vie de Jésus“*.

* „Животът на Исус“ (фр.) – книга на Ернест Ренан (б. пр.).