Александър Блок „Бележници“, 4 януари 1918

by Владимир Сабоурин

 

Александрийският театър. „Бедността не е порок“* (1-во представление). Трябва да се ходи пеш – хлъзгаво, студено, тъмно, далече (стар съм). Няма трамваи.

 

* Пиеса от А. Н. Островски (б. пр.).