Неевклидово пладне

by Владимир Сабоурин

 

Крайбрежен парк от стария режим
Пладне е времепространственото изкривяване
Сплесква елипсите на сенките на кипариси.