Червен корт рано сутрин

by Владимир Сабоурин

 

Червен корт рано сутрин безшумни
Облачета прах по настилката приглушени
Команди на тенис инструктор на чужд родствен
Език мълчаливи упражняващи се деца плясък
При периодична среща на кордата с топка

Сталинизма е сега в бетона над морето