Червен корт под косото слънце

by Владимир Сабоурин

 

Червен корт под косото слънце привечер
Ръждата по телената ограда осветена кафявото
Припламва душата на натрошените тухли сияе
Преди угасване увенчано от сива корона
Високо върху излетите чела на строеж

Сталинизма е сега в бетона над морето