Александър Блок „Дванайсетте“ 11

by Владимир Сабоурин

 

11

…И те вървят без свято име
Дванайсетима – надалеч.
Готови са на всичко,
Жал за нещо – не…

Пушчиците стоманèни
Сочат към невидим враг…
В глухи улички
Дет’ само халата върти…
И от пухените преспи
С мъка ще измъкнеш крак…

В очите плющи
Червения флаг.

Отеква
Стъпка отмерена.

Ето – пробужда се
Врага заклет.

И халата праши очите им
Нощ и ден,
Ден и нощ…

Напред, напред,
Работен народ!

 

(да се продължи)

 

 

 

 

 

Реклами