Александър Блок „Дванайсе“ 5

by Владимир Сабоурин

 

5

На шията ти, Катенце,
От ножа не зараства знак.
Под гърдата, Катенце,
Драскотина още свежа е оназ!

Ех, ех, потанцувай!
Нема спор, краченцата са хубави!

В дантелено бельо си движеше –
Походи де, походи!
С офицерите мърсуваше –
Помърсувай, помърсувай де!

Ех, ех, помърсувай,
Нека свива се сърцето!

Нима не помниш офицера –
Нима му се размина, Кате, ножа…
Що се правиш, че не помниш,
Нещо паметта ти не е свежа.

Ех, ех, освежи я,
С теб да легна положи ме!

С гетри сиви джиткаше,
Шоколад Миньон си плюскаше,
Забавляваше се с юнкера –
На войници л’ мина с’а?

Ех, ех, съгреши!
Душичката си облекчи!

 

(да продължи)

 

 

 

 

 

Реклами