Александър Блок „Дванайсе“ 2

by Владимир Сабоурин

 

Гуляе вятъра, пърха снега.
Идат дванайсе души.

Каишите черни на пушките,
Огньове, огньове, огньове околовръст …

Смачкан каскета, в зъбите фас,
За раирани дрешки са баш.

Свобода, свобода,
Ех, ех, без кръст.

Тра-та-та!

Мраз, другари, мраз!

 

(да се продължи)