Алвару д’Кампуш „Морска ода“ (продължение)

by Владимир Сабоурин

 

Завладява ме малко по малко възторгът на морските неща,
Проникват в мен физически кеят и неговата атмосфера,
Вълнението на Тежу преплисва през сетивата ми
И започвам да сънувам, започвам да се обгръщам в съня на водите,
Трансмисиите на душата ми започват да се задвижват
И ускорението на кормилото в мен ме разтриса.

Призовават ме водите,
Призовават ме моретата,
Призовават ме, надигайки телесен глас, далечините,
Всички морски епохи, преживени в миналото, призовават.

 

 

 

 

 

Реклами