Теорията е маска на властта (пролог)

by Владимир Сабоурин

 

Разочарованието ти от тирана
На сиракуза не бе лицедейство неистинно
Смесване на театър и народно събрание ти
Вярваше в способността му да оформи в строги египетски
Маоистки пирамиди паплачта от агората в културна революция
Позорния селскодребнобуржоазен упадък на лявата идея в тази
Селска страна този селски език тези селяни в овчи кожи
На комунисти тяхна дъщеря промислителка
Вярваше ли наистина

(to be continued)

 

 

 

 

 

Реклами