Уолъс Стивънс „Свещ в долината“

by Владимир Сабоурин

 

Свещта ми гореше сама в необятна долина.
Лъчи на огромната нощ се събираха в нея,
Докато не повя вятър.
Лъчите на огромната нощ
Събрани в нейния образ,
Докато не повя вятър.

Caravaggio, Vocazione di san Matteo, 1599/1600