Сибирския лесничей

by Владимир Сабоурин

 

Ти си лесничей
Налагащ закона в тайгата
Справедливост за бракониерите
Несправедливостта за корпорациите
Любовта вечния селски скандал
На вечното бебе без баща тя
Ще пречупи гръбнака ти.

Виктор Демент, Находка, 2015