Литературно-политически дебат, Лето Господне 1924

by Владимир Сабоурин

 

Перманетнтата революция
е невъзможна
Социализмът в Една Отделно Взета
страна е за предпочитане
Мирният преход
е действителен.