Свобода ІІ

by Владимир Сабоурин

 

сенчесто еднообразен калкан
насреща друг с петна от течове
за последно огрян от залеза помежду им
драскотина опалова реактивна следа

Michelangelo Antonioni, L’eclisse, 1962