Владимир Градев в Януарския брой сп. „Нова социална поезия“

by Владимир Сабоурин

 

Очаквайте

ВЛАДИМИР ГРАДЕВ

в Брой 10 (Януари) на сп. „Нова социална поезия“:

Времето е кръгово всъщност, значи, не съществува, съществува само краят на всяко начало и началото на всеки край. Селяните добре знаят това: жънат, за да сеят и после пак да жънат; моряците също: корабът влиза в пристанище, за да отплава от него и после пак да влезе в пристанище

сп. „Нова социална поезия“