Константинос Кавафис „Che fece… il gran rifiuto“

by Владимир Сабоурин

 

За някои дохожда ден, когато трябва
великите две думи – „да“ или „не“ да кажат.
Веднага си личи кой всъщност притежава
готово „да“-то; щом го каже, сякаш грабва

и почести, и слава, върви със горда крачка.
Не се разкайва никога отреклият. Отново ще
каже „не“, ако го попитат. Но правилното слово –
туй „не“ как го премазва, как цял живот го мачка.

 

Превод Стефан Гечев

Pier Paolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, 1964