Справедливост ІІ

by Владимир Сабоурин

 

Насред игрище за поло
Разоравано от копита и устреми ти
Запратен на терена сред коне и играчи изискваш
Справедливост от далечен господар
На кон с високи ботуши
И слънчеви очила

Изискваш справедливост
От всички господари на кон
С броня или леко снаряжение
На ловци на хора в джунглата
С хрътки или велурени кръпки
На лактите на костюмите зад бюра
Или с каскети общително
Омешани с хората

Изискваш справедливост
Като осакатен роб знаеш че само в пиар отдела
На господаря разбунтували се
Робите са красиви

Изискваш справедливост
Вече на ръка разстояние
От господаря внезапно осъзнаваш
Че баща ти мъртъв от години
Вече го няма вкъщи

Господаря слага големите тъмни очила
За да понесе заслуженото.

 

 

 

 

 

 

 

Реклами